دانلود صوت دوبله فیلم The Mountain 1956
0% (0 رای)

عوامل دوبله

نام پارسی فیلم : کوه

گویندگان: (دوبله دوم | دوبله سوم)
(زنده یاد احمد رسول زاده | زنده یاد پرویز بهرام) اسپنسر تریسی | زاخاریا
(ژرژ پطرسی | زنده یاد جلال مقامی) رابرت واگنر | کریس
(زنده یاد ایران بزرگمهری | افسانه پوستی) کلر ترور | آنا ماری
(زنده یاد خسرو شایگان | زنده یاد خسرو شایگان) مسئول امداد
(عباس نباتی | تورج نصر) نیکل
(سیروس افهمی | محمدعلی دیباج) سرووس
(زنده یاد شهروز ملک آرایی | زنده یاد مازیار بازیاران) خبرنگار
(زنده یاد مندوب هاشمی | زنده یاد داود باقری) دکتر
محمد بهره مندی، زنده یاد عباس سعیدی، علی منانی و ...

عوامل فیلم

حجم مصرفی شما عادی محاسبه می‌شود.


پیشنهادات بر اساس دانلود صوت دوبله فیلم The Mountain 1956

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!