جهت تکمیل و امنیت حساب کاربری خود، از طریق پنل کاربری اقدام به ثبت شماره موبایل کنید

باکس آفیس

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$45M
 • فروش کل $81M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$30M
 • فروش کل $54M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$10M
 • فروش کل $20M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$10M
 • فروش کل $73M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$3.6M
 • فروش کل $135M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته$2.8M
 • فروش کل $176M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$2.7M
 • فروش کل $11M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$2.5M
 • فروش کل $4.7M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$2.3M
 • فروش کل $19M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$2M
 • فروش کل $65M